понедельник, 27 августа 2012 г.

модуль 11 Рефлексія

Тренінг в рамках співпраці "Відкритий світ" видався досить насиченим і цікавим.
Було корисним створення та використання щоденника власного навчання. Програма вдала для подальшого впровадження. Вона відкриває нові можливості з використання проектної методики, а особливо корисним є стратегії оцінювання. На мою думку, слід приділяти увагу, і на учнівські роботи (з дослідженням). Новим є онлайнове обговорення проектів, що є досить цікавим для впрвадження в педагогічну практику. Завдяки курсу розширюються можливості з використання технолоії веб 2.0. у навчальному процесі. Отже, курс готовий для впровадження у загальноосвітніх навчальних закладах. Маємо надію на подальше впровадження програми!!!

модуль 10 Рефлексія

Цей модуль допоміг мені з’ясувати мою роль фасилітатора в навчанні учнів за методом проектів, а саме:
 • Уміння розумно поставити запитання – це основа якісного навчання. Добре продумані запитання провокують змістовні зв’язки з тим, що учні приносять до класної кімнати з попереднього навчання та зі свого життєвого досвіду.
• Поведінка вчителів, сприятливе середовище у класній кімнаті та стратегії впровадження проектів – все це важливо при створенні навчального процесу, що будується на навчальних потребах учнів.
• Деталі плану впровадження визначають вимоги до середовища поза класною кімнатою перед, під час та після виконання учнями проектів і забезпечують успіх навчання

модуль 9 Рефлексія

Цей модуль допоміг мені зробити такі висновки щодо того, як учні можуть самі спрямовувати себе у навчанні та про роль і місце диференційованого навчання.
Формування навичок самотійної роботи та самоосвіти на сьогоднішній день є надзвичайно важливим завданням. Вчитель має використовувати різноманітні методи і форми організації навчальної діяльності, які дозволяють розкрити суб'єктний досвід учнів, а саме:
- створення атмосфери зацікавленості кожного учня у роботі класу;
- стимулювання учнів до висловлювань, використання різних способів виконання завдань, права на помилку одержання неправильних відповідей ; 
- використання в ході уроку дидактичного матеріалу, який дозволяє учневі обрати найбільш значущі для нього види і форму навчального змісту; 
- заохочення намагань учня знаходити власний спосіб роботи (вирішення задачі), 
- створення педагогічних ситуацій спілкування на уроці, яке дає змогу кожному учневі виявити ініціативу, самостійність, вибірковість у способах роботи; створення ситуацій для природного самовираження учня. 

четверг, 23 августа 2012 г.

модуль 7 Рефлексія


Як можна ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології для підтримки та оцінювання процесу навчання учнів?
Використання  інформаційно - комунікаційної технології буде ефективним тоді, коли:
  • учень володіє вміннями та навичками щодо їх використання.
  • вчитеь систематично використовує інформаційно-комунікаційні технології.

модуль 8 Рефлексія


Цей модуль допоміг мені визначити критерії оцінювання та обдумати, що означає «оцінювання, зосереджене на потребах учнів», а саме : оцінювання не є одноразовою подією, а скоріше безперервним процесом упродовж виконаннями учнями проекту. Оцінювання початкових знань та навичок (оцінювання навчальних потреб учнів) та оцінювання впродовж всього виконання проектів лежить в основі оцінювання проектного навчання та забезпечують для учнів можливість продемонструвати свої знання багатьма способами. Завдяки видам оцінювання, які стають складовою викладання навчальної теми, вчителі більше дізнаються про потреби своїх учнів і можуть коригувати процес викладання з метою покращення досягнень учнів.  
 Корисно дотримуватися таких дій при створенні або адаптації форми оцінювання:
• самому виконати завдання (створити продукт, який мають виконати учні);
• переконатися, що визначені критерії відповідають сформульованим навчальним цілям;
• залучити колег та учнів до створення інструментів оцінювання;
• продумувати порядок критеріїв. 

среда, 22 августа 2012 г.

модуль 6 Рефлексія

Цей модуль допоміг мені поміркувати про те, які зміни може внести використання сервісів Веб 2.0 щодо спілкування та співпраці у навчання моїх учнів, а саме: електронна пошта, чати, миттєві повідомлення. Блоґи, вікі та онлайн-документи для спільного редагування дозволяють учням співпрацювати в проектах завдяки тому, що учні діляться своїми роботами та коментують роботи інших в режимі онлайн.

модуль 5 Рефлексія


Цей модуль допоміг мені поміркувати про те, які зміни може внести використання Інтернет-ресурсів у викладання матеріалу та процес навчання моїх учнів, так як Інтернет надає необмежені можливості для навчання. Інформація на допомогу шкільній програмі та самостійна дистанційна освіта стають реальністю із появою Інтернету.  
Використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації допоможе мені підтримувати своє викладання та навчання учнів.